Koruyucu Önleyici Ortodontik Tedavi

Genel bir uygulama olarak ilk ortodontik muayenenin 7 yaş tamamlanmadan önce yapılması tavsiye edilmektedir. 7-10 yaş arası çocuklarda mevcut ortodontik problemin şiddetlenmeden çözümlenmesi istenmektedir.

Bu durum ileride oluşabilecek problemlerin önüne geçilmesinde ya da hafifletilmesinde oldukça önemlidir. Bu dönemde karşılaşılan problemlerin tedavisinde genellikle hareketli apareylerden ve şeffaf plaklardan faydalanılmaktadır.

Koruyucu Önleyici Ortodontik Tedavi