Şeffaf Plaklarla Yapılan Ortodontik Tedavi

Günümüzde estetiğin önem kazanması ve dijital gelişmelerin yaşanması ile birlikte ortodontik tedavilerde şeffaf plak uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır. Bu sistemlerde çapraşık dişler hemen hemen görünmeyen bir dizi şeffaf plak yardımıyla tedavi edilmektedir.

Şeffaf plak tedavilerinde öncelikle alınan fotoğraf ve ölçü ya da dijital tarama ile elde edilen 3 boyutlu modeller tarafımızdan değerlendirilerek bir tedavi planı oluşturulur ve her bir aşamaya ait plaklar dijital ortamda planlanarak üretilir. 1 ya da aralıklarla değiştirilen plaklar yardımıyla dişlerin planlanan pozisyona gelmesi amaçlanır.

Bu sistem her hasta için uygun olamayabilir ve diş ve çenelerin hizalanmasında diğer tedavi yöntemlerinden faydalanma ihtiyacı olabilmektedir.

Şeffaf Plaklarla Yapılan Ortodontik Tedavi